Wat kan er wél …?

Cornalien kan bij FProfs doen wat ze het liefst doet en waar ze goed in is: coachen waar de professionele rol het persoonlijk functioneren kruist. Ze zit aan de ‘menskant’ van veranderingen binnen organisaties. Het begeleiden van adaptief leiderschap. Ze is scherp in de analyse en geeft vertrouwen. Met vakkennis, warmte en humor weet ze heikele kwesties aan te pakken en biedt ze nieuw perspectief. Haar favoriete vragen zijn: wat kan er wél en hóe kan het wel? Cornalien maakt overal een mogelijkheid van en ziet in alles iets positiefs.
Ze heeft focus op leren en ontwikkelen en dingen met elkaar mogelijk maken. Ze houdt van de meerwaarde van samenwerking. Waar zit de synergie en de plus van samenwerken? Ze wil alles weten over de context waarbinnen een cliënt zich bevindt. Wat is zijn of haar speelveld? Ook thuis.
Cornalien brengt rust en verdieping – is de mening van haar groepen. Waar anderen naar oplossingen zoeken in externe factoren en theorieën, kijkt Cornalien wat de leidinggevende kan bijdragen door verandering in zijn eigen gedrag.

Wat de eenheid is bij FProfs?

Cornalien: ‘Enórme gedrevenheid voor onze klanten. De dynamiek, altijd de beste willen zijn, veel energie op het werk, commitment en focus, dat delen we. We houden van ons werk. We doen wat we zeggen. ‘We practise what we preach.’ We hebben een gezonde mix van het professionele (keihard werken), we lachen veel en we zorgen goed voor elkaar.

We kijken altijd en allemaal door de bril van groei en ontwikkeling.’

csr@fprofs.com
+31 (0) 6 55 15 89 34


terug