Het onbesprokene bespreekbaar maken …

Vastgelopen processen lostrekken, beweging uitlokken, met veel energie en humor resultaten boeken. Dáár is Jaap goed in. Als geen ander. En dan? Wat moet er gebeuren als iedereen in beweging is? Precies hierom heeft Jaap, samen met Herman, FProfs opgericht. Om steun te kunnen bieden als de zaak in beweging moet komen en blijven. Dat betekent hulp en structuur bieden om het te kunnen managen, deels organiseren en faciliteren, en de juiste ‘mindset’ uitlokken.
Jaap is oprecht gepassioneerd over zijn vak. Hij kan er een half uur over vertellen, een halve dag of een veelvoud daarvan. Wat volgens hem FProfs onderscheidt van veel andere bureaus is dat hij met zijn collega’s niet alleen veranderprogramma’s ontwerpt en begeleidt, maar ook in gesprek gaat om de performance van de opdrachtgever zelf te bespreken, dus ook waar het niet goed gaat. Het onbesprokene bespreekbaar maken is wat hij wil bereiken. Zo is zijn intense persoonlijke relatie die hij heeft met klanten meteen ook zijn commerciële succes. Ook Jaap zit dicht op het werk, dicht op de huid. ‘Wij doen niet wat een klant vraagt, maar wij doen wat de klant nodig heeft.’

Hoe FProfs groeit?

Het is een uitdaging voor Jaap om mensen te zoeken die het methodische in zich hebben, dus professionaliteit meebrengen, maar ook bereid zijn zichzelf in te brengen. ‘Wij zijn een bureau dat toegroeit naar een structuur waarin iedereen kan leren met en van elkaar (partners, seniors en jonge professionals) en tegelijkertijd wil dat iedereen zichzelf inbrengt met zijn eigen uniekheid. Dat vergt inspanning en ontwikkeling.’

jza@fprofs.com
+31 (0) 6 20 36 54 65


terug